ردیف

عنوان مقاله

نویسنده

تاریخ ومحل ارائه

۱

کاربرد سنجنده های فراطیفی و روشهای تحلیل ترکیب طیفی در براورد پوشش گیاهی نواحی بیابانی

جلال کرمی

همایش ژئوماتیک ۱۳۸۲

۲

 ارزیابی قابلیت شبکه های عصبی مصنوعی در طبقه بندی شیئ –پایه تصاویر سنجش از دور

جلال کرمی

همایش ژئوماتیک ۱۳۸۲

۳

OBJECT-BASED LAND USE/COVER MAPPING   REMOTELY SENSED DATA USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

جلال کرمی

هتل آزادی تهران ctober 2004

۴

Alteration Extraction Using Remote Sensing Data for Mineral Exploration

مریم دهقانی

MapIndia2005

۵

Wavelet-based Image Fusion Using a trous algorithm

مریم دهقانی

MapIndia2003

۶

Fusion of ETM MS and PAN bands Using multi-resolution

مریم دهقانی

MMT2004

۷

Bayesian-based despeckling in Wavelet domain using a trous

مریم دهقانی

ISPRS2004

۸

Improved Denoising of Images Corrupted by Speckle Noise

مریم دهقانی

BIOMED2004

۹

Despeckling of SAR images using multi-resolution transform

مریم دهقانی

2004,SPIE

۱۰

An efficient algorithm for bByesian based speckle noise reduction of SAR images in wavelet domain

مریم دهقانی

Geomatic83

۱۱

Application of Remote Sensing in mineral Exploration (A project of Geological Survey of Iran in khoy-Oshnavieh area)

مریم دهقانی

ISNET,2004

۱۲

تلفیق تصاویر ماهواره ای به کمک تجزیه مولتی رزولوشن ویولت

مریم دهقانی

Geomatic82

۱۳

تعیین پریود طبیعی زمین در شهر کرمان با استفاده از مایکروترمورها

مه آسا روستایی

بیستمین گردهمایی علوم زمین

۱۴

تعیین پریود طبیعی زمین در شهر کرمان با استفاده از مایکروترمورها

مه آسا روستایی

کنفرانس بین المللی  ISPRS   2004

۱۵

تشخیص ساختارهای نهان زمین ساختی به روش تحلیل مولفه های اصلی و فیلترینگ داده های لندست TM و بارزسازی دگرسانی گرمابی در محدوده برگه های 000/100: 1 تحت سلیمان - شاهین دژ

 

مهردادمدنی گیوی

نوزدهمین گردهمایی علوم زمین بهمن ماه 1379

۱۶

 تحلیل زمین ساختی و مطالعات ژئومغناطیسی هوایی و گراویمتری دریای خزر برای مطالعات پی جویی مخازن نفت و گاز

 

مهردادمدنی گیوی

بیستمین گردهمایی علوم زمین بهمن ماه 1380 

۱۷

بررسی های دورسنجی در محدوده حوزه آبریز آجی چای به منظور بهره برداری بهینه از آب پشت سد شهید مدنی

 

مهردادمدنی گیوی

بیستمین گردهمایی علوم زمین بهمن ماه 1380

۱۸

بررسی علل وقوع سیل در استان گلستان از تصاویر ماهواره ای لندست 7

مهرداد مدنی گیوی

بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین بهمن ماه 1381

۱۹

کاربرد موثر استفاده از تکنیک جدید در تشخیص و بارزسازی دگرسانی گرمابی و اکسید های آهن  بر روی داده های لندست (TM) در محدوده زون طارم

مهرداد مدنی گیوی

بیست و دومین گردهمایی علوم زمین بهمن ماه 1382

۲۰

     RECOGNIZETION FACTORS OF FLOOD IN GOLESTAN PROVINCE BY USING OF
LANDSAT SATELLITE IMAGE,

مهرداد مدنی گیوی

Florence 2004 (Oral)

       

۲1

Recognizetion factors of flood in GOLESTAN province by use of landsat satellite image

مهرداد مدنی گیوی

MapIndia 2005
 

۲۲

ارائه طرح پیشنهادی برای ساختار بانک اطلاعاتی معدنی

علیرضا کیانی

همایش علوم زمین

۲۳

 تلفیق تصاویر ماهواره به کمک تجزیه مولتی رزولوشن wavelet

آذر محمدی عراقی

ژئوماتیک ۱۳۸۲، سازمان نقشه برداری

۲۴

Fusion Using "a irous" algorithm Wavelet- Based Image
 

آذر محمدی عراقی

Mapindia 2003, هند

۲۵

 Target modelling by geological structures

شهرام بیگ پور

Mapindia 2005

۲۶

 مطالعات دورسنجی در محدوده زون جنوب خراسان

شهرام بیگ پور و علی حسین مردی طرشتی 

بیست و سومین گردهمایی علوم زمین بهمن ماه 1383

27

بررسی های دورسنجی به منظور  بارز سازی وتفکیک زون های  دگرسانی هیدروترمالی در جنوب خاوری کرمان

ناصر نعیمی داود رفاهی سمین مهدی زاده

بیست ویکمین گردهمائی سالانه علوم زمین-بهمن81

28

استخراج کانی‌های دگرسانی توسط داده‌های فراطیفی در منطقه ماهرآباد

عشقی مولان، داود رفاهی، علی حسین‌مردی طرشتی

بیست وهفتمین گردهمائی سالانه علوم زمین-بهمن88

29

شناسایی و تفکیک دگرسانی های در ارتباط با کانی زایی طلا اپی ترمال و مس پرفیری و به کمک پردازش داده های ماهواره ای استر در منطقه اوغلانسر

داود رفاهی علی بیاتانی

پانزدهمین سمینار انجمن زمین شناسی-1389

30

بکارگیری داده های استر در شناسایی و زون بندی دگرسانی های محدوده معدنی طلای اوغلانسر

داود رفاهی علی بیاتانی

احمدخاکزاد

سی امین گردهمائی سالانه علوم زمین-بهمن1390

31

 

شناسایی زون­های دگرسانی در محدوده اوغلان­سر با استفاده ازداده­های ASTER ، ژئوفیزیک هوایی وآنالیزنمونه­های صحرائی

داود رفاهی ، احمد خاکزاد  ، نیما نظافتی ، خلیل بهار فیروزی ، علی بیاتانی

فصلنامه علوم زمین-1391

32

فرونشست چالش جدید کلانشهرتهران-پایش فرونشست تهران با استفاده از ژئودزی ماهواره ای دریک دهه اخیر

مهاسا روستایی

همایش تخصصی پدیده فرونشست زمین درایران-سازمان زمین شناسی-1395